Vatten och magnesium - BWT Best Water Technology 

Vatten och Magnesium

Den fysikaliskt-kemiska vattensammansättningen i ett dricksvatten formas när nedfallande regn berikas av olika mineraler av den jordmån vattnet passerar. I Sverige är magnesium källorna i jordlagren relativt begränsade. Dessutom använder merparten av våra vattenverk ytvatten som råvattenkälla. Ytvatten i sjöar och älvar innehåller lite magnesium.

 

Magnesium är en mineral som är viktigt för vår kropp eftersom den bland annat bidrar till att stärka och stabilisera nervsystemet. Dricker man mycket kaffe skall man ha i åtanke att kaffe dränerar kroppen på bland annat magnesium.