Legionella - BWT Best Water Technology 

Legionella

Legionellabakterier kan finnas i vilket dricksvatten som helst då vattnet inte är sterilt. Bakterierna överelever vid en vattentemperatur på under 20°C men kan inte föröka sig. Människor kan få infektioner vid inandning av små vattedroppar/ånga. Det finns mer än 40 olika typer av Legionellabakterier och mer än 60 serologiska undergrupper har identifierats hittills. Legionella pneumophila serogrupp 1 är den farligaste och angriper i huvudsak människan.

 

Legionella kan orsaka två sjukdomar;

 

Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som påverkar lever, njurar och nervsystem. Dödligheten är 20 % vid tidig behandling. Utan medicinsk behandling stiger dödligheten till 80 %.

 

Pontiacfeber har symptom som liknar "influensa" och kräver inte sjukhusvård.