Totalavsaltning - BWT Best Water Technology 

Totalavsaltning

Vid användning av jonbytesteknologi för att totalavsalta vattnet, finns det två metoder. Det kännetecknande för båda metoderna är att både katjonbytare och anjonbytare används i processen.

 

Totalavsaltning i två kolonner

(Katjon- och anjonbytarmassa i olika behållare)

 

Totalavsaltning i en kolonn
(Katjon- och anjonbytarmassa blandas i en behållare, som kallas Mixbed eller blandbädd)

Katjonbytare
Det används en starkt sur katjonbytarmassa av polystyrenkulor i väteform.

När vattnet passerar katjonbytaren absorberas alla salter i utbyte mot väte med bildning av motsvarande syror. t. ex.

2RSO3H + CaCl2 = (RSO3)2Ca + 2HCl

Katjonen fungerar i temperaturer upp till 120 ° C och pH-värden mellan 0 och 14.

En starkt sur katjonbytares totala utbyteskapacitet är ca 2 mol / l. I praktiken används bara ungefär hälften av kapaciteten vid dimensionering. Den effektiva livslängden för behandling av vanligt kranvatten är mycket lång. Kapacitetsförlust är kopplad enbart till mekanisk förslitning av kornen till "fines" som sköljs bort vid regenereringar.

 

Anjonbytare

Det används en starkt basisk anjonbytare (typ 1 eller typ 2) som framställts av polystyren med kvartära ammoniumgrupper med hydroxyljoner. Med hänsyn till hållbarhetstid för denna jonbytarmassa tillhandahålls den endast i Cl-formen, och före användning måste den överföras till OH-form genom behandling med lut vid installationen.

När vattnet har passerat genom katjonbytaren, där alla salter byts mot motsvarande syror och sedan passerar anjonbytaren, neutraliseras syrorna av de hydroxyljonerna och anjonerna binds till jonbytaren, t.ex.

 

RN+ (CH3)3 OH+ + H+Cl- = RN+ (CH3)3Cl+ + H2O

 

Den starkt basiska aminobytarens totala kapacitet är ca 1,3 mol / l material. I praktiken förekommer stora variationer i utnyttjandet som ett antal faktorer, var för sig och i kombination påverkas den utnyttjade kapaciteten. men även här är dimensionering beräknat med utnyttjande av ungefär hälften av den totala kapaciteten.