Partiell avsaltning - BWT Best Water Technology 

Partiell avsaltning

Vid partiell avsaltning (avkarbonisering med avhärdning) blandas - i samma behållare - två typer av katjonbytare, som konverterar kalcium och magnesiumbikarbonat till kolsyra. Då omvandlas natriumbikarbonatjoner till koldioxid (CO2) och natriumkarbonat. Detta kommer att avlägsna mer än hälften av de salter som annars skulle bilda kalkavlagringar. Systemet måste regenereras med syra och salt efter strikta instruktioner för att kunna fungera korrekt.

 

Delvis avsaltat vatten innehåller inte någon hårdhet, kalcium- och magnesiumbikarbonaterna är helt borttagna. Natriumhalten har i sin tur ökat. TDS (salthalten) är mer än halverat jämfört med vanligt avhärdat vatten.