Avhärdning - BWT Best Water Technology 

Avhärdning

Ett enkelt och effektivt sätt att ta bort hårdhet är att låta vatten passera genom en kolonn av katjonbytare i natriumform. Vid passagen kommer alla vattnets kalcium-och magnesiumjoner jonbytas med natrium. Natriumsalter är mycket lösliga och bildar inte hårda avlagringar som kalcium.

Vattenverksvattnet (råvatten) strömmar långsamt genom jonbytarmassan. Under passagen utbyts vattnets kalcium-och magnesiumjoner mot natriumjoner ut. När alla natriumjoner utbyts mot kalcium-och magnesiumjoner, är kapaciteten uttömd och de måste regenereras med stark natriumkloridlösning, även kallad saltlösning (salt löst i vatten).

 

Avhärdningsprocessen är mycket effektiv, med mer än 99% av hårdheten som normalt avlägsnas från vattnet. Effektiviteten påverkas av innehållet i vattenverkets vatten (råvatten) av natriumjoner i ionbyttarmassen och mängden natriumklorid, man väljer för att regenerera jonbytaren med. Andra parametrar som påverkar effektiviteten är regenereringshastighet, driftshastighet och bäddhöjd av jonbytare.