Membranavgasning - BWT Best Water Technology 

Membranavgasning

Luft i alla typer av vattenburna system ger upphov till problem som korrosion, slambildning, nedsatt kapacitet på värmeväxlare, pannor och pumpar, ökad förslitning av pumpar och styrutrustning, cirkulationsproblem, irriterande porlande ljud etc. Därför är det viktigt att ta bort all luft, både makrobubblor, mikrobubblor och löst luft.

Efter att ha fyllt rörsystemen med luft, avluftas systemet manuellt, så det inte finns några större luftfickor som förhindrar cirkulationen.

När systemet startas kommer ytterligare luft separeras från vattnet, delvis på grund av tryckförändringar från pumpar, reglerventiler, etc. Men framför allt på grund av värmen. Den separerade luften brukar avluftas genom system i inbyggda luftventiler så det verkar som att de systemen fungerar bra.

De gör de också, men bara delvis, eftersom endast makrobubblor avlägsnas.

De mikrobubblor och den lösta luften är fortfarande kvar och orsakar förluster med nedsatt kapacitet på värmeväxlare, ångpannor och pumpar, och ger upphov till korrosion på grund av korrosionsprodukter som flyter runt i vattnet, och kan så småningom leda till blockeringar vid kritiska platser i systemen.

Många tror felaktigt att korrosion avspjälkar löst luft så att problemen löser sig, men det är helt fel, för det är bara det lösta syret som används vid korrosion. Eftersom luft består av 21% syre och 78% kväve, kommer även den lösta luften vara sammansatt i enlighet med detta så att när syret används upp, finns det fortfarande cirka 80% "gas" kvar. Kväve är en inert gas, d v s att den inte reagerar med andra ämnen, kvävet stannar därför kvar i vattnet.

Det finns tre metoder för att ta bort både mikrobubblor och löst luft från vattenburna system:

Termisk avgasning:
Vid termisk avgasning pumpas vattnet över i en tryckbehållare, där vattentemperaturen höjs till kokpunkten (100 °C), hålls temperaturen vid kokpunkten under några minuter innan det kokande vattnet pumpas in i systemet. Detta är en arbetskrävande och dyr metod, eftersom vattnet värms upp av elektriska värmeelement.

Vakuumavgasning:
Vid konventionell vakuumavgasning pumpas vatten in i en vakuumtank, varvid vatten och luft är åtskilda. Efter en reaktionstid blir tanken satt under tryck, så att den lösta luften pressas ut genom avluftningsventilen. Dessa typer av system använder mycket energi då trycket på vattnet ska sänkas 2-3 bar till ca -0.7/-0.9 bar, och när behandlingen är klar, ska vattnet upp till trycket 2-3 bar igen. Effektiviteten i dessa anläggningar är oftast inte så stor eftersom det är svårt att anpassa vakuum lågt nog utan att pumpar skadas av kavitation.

Membranavluftning:
Med BWT AIRFREE systemet har det utvecklats ett helt nytt och mycket effektivare sätt att minska luftinnehåll. Enheten innehåller ett membran som släpper igenom gaser men är ogenomträngliga för vatten. Systemet kan minska luftinnehållet till samma låga nivå som du vill, utan att vattnet börjar koka. Det finns inga problem med kavitation och slitage/förstörelse av pumpar, eftersom det endast är luften som är under vakuum.

BWT AIRFREE system är extremt energieffektiva, med en unikt låg energiförbrukning:

Behandling av syrerikt råvatten: 0,4 kWh / m3

Behandling av systemvatten: 0,1 kWh / m3

Energiförbrukningen hos BWT AIRFREE systemet är upp till 90% lägre än i traditionella avluftare.