Vattnets kretslopp - BWT Best Water Technology 
Det blå guldet - varje droppe räknasEndast 0,8% av världens vattenresurser finns tillgängligt som dricksvatten.

Vattnets kretslopp

Mängden vatten är konstant med ungefär 1386 miljoner m3 vatten i ständig rörelse. Genom solstrålning omvandlas flytande vatten till vattenånga som avdunstar från marken och vattenytan. Luftfuktighet lagrat i vegetationen släpps ut i luften (evapotranspiration).

 

Med ökande temperatur kan luften absorbera ökande mängder vattenånga, vilket är grunden för vattnets kretslopp.

 

Temperatur

Lagringskapacitet av vattenånga i luften

 0 °C
4,48 g/m³
10 °C
9,40 g/m³
20 °C
17,10 g/m³
30 °C
30,40 g/m³
45 °C
65 g/m³

 

Vattenånga i atmosfären kondenseras till vattendroppar. Från dessa bildas moln och så småningom faller det regn. Det är avgörande för vår överlevnad att en del av det vatten som avdunstar från haven, faller på marken så att det matar våra floder, vattnar marken och fyller grundvattenlagren.