Vattenfotavtryck - BWT Best Water Technology 
Det finns alternativa energikällor

Men det finns inget alternativ till vatten

Vattenfotavtryck

Anthony Allan från Kings College London utvecklade begreppet "virtuellt vatten", som är ett mått på den totala mängden vatten som används vid tillverkning av en produkt.

När vattenfotavtrycket av olika produkter beräknas, avslöjar det en mycket högre vattenförbrukning än vad du kanske trodde vid första anblicken