Vatten - En global marknad - BWT Best Water Technology 

Vatten - en global marknad

Behovet av vatten ökar, medan våra vattenreserver krymper på grund av föroreningar, sjunkande grundvattennivåer och klimatförändringar. 

 

Under de senaste 30 åren, blev vattenförbrukningen i USA tre gånger större, samtidigt som befolkningstillväxten har varit endast 50%. Den globala vattenkonsumtionen fördubblas vart 20 år, mer än två gånger snabbare än befolkningstillväxten. Trendforskare förutspår att en tredjedel av världens befolkning inte har tillgång till rent vatten år 2025.

 

Goldman Sachs under 2008 beräknas den globala marknaden är $ 425 miljarder med en långsiktig tillväxt på 4% - 6%. I USA och Västeuropa, kommer marknaden för vattenteknik växa med 3% - 5% under en 10 års period, jämfört med 10% tillväxt i utvecklingsländerna Kina och Indien