Globala vattenreserver - BWT Best Water Technology 

Globala vattenreserver

Sedd från rymden är jorden en väldigt inspirerande syn; 75% av vår planet är täckt av vatten - i vätske- gas eller frusen form. Det är detta vitala element av liv som skiljer jorden från alla andra planeter i vårt solsystem.

Dock är detta uppenbara överflöd vilseledande. Ca 97% av jordens vattenresurser är salt vatten. En betydande del av färskvattenreserverna är bundna i polarisarna och glaciärer och endast 0,649% av alla vattenresurser kan användas till dricksvatten.

Enligt UNO:s uppskattningar kommer världens befolkning att öka från ca 6,6 miljarder idag till 9,2 miljarder år 2050. Den genomsnittliga konsumtionen av vatten per capita just nu 625 m3/år dock förväntas denna siffra öka kraftigt.

På ett globalt plan är det mer än en miljard människor som inte har tillgång till rent dricksvatten. Inom 25 år kommer upp till 6 miljarder människor uppleva vattenproblem p g a dålig hygien. Även Europas naturliga vattentillgångar är utsatta för ökande stress. Vattenstress uppstår när den mängd vatten som används överstiger tillgänglig mängd.