Elementet H2O - BWT Best Water Technology 
Vatten är liv.
Vatten är vår mission.

Elementet H2O

Det var kemisten Henry Cavendish (1731-1810), som upptäckte sammansättningen av vatten i ett experiment med väte och syre. Han blandade dessa element för att skapa en explosion (knallgas effekten). År 1811 var det den italienske fysikern Amadeo Avagadro som äntligen upptäckte formeln H2O för vatten.

 

Även om vatten har en enkel molekylär struktur, har vatten helt unika fysikaliska egenskaper. Det är det enda ämnet på planeten som finns i fast-, flytande- och gasform. Det är dessa speciella egenskaper som gör vatten så fascinerande. Vatten har 775 gånger så stor densitet som luften. Detta faktum utgör flyteffekten, vilket gör det möjligt för oss - och de flesta däggdjur - att simma.

 

Många substanser expanderar när när de utsätts för värme och deras densitet minskar samtidigt, detta inverteras så att densiteten ökar när de kyls ned. Normalt när en vätska kyls sjunker den kalla delen till botten. I frysningsprocessen för vatten är det tvärtom. Vatten når sin maximala densitet när det är 4°C, vilken är exakt 0,99995 kg / l. Vikten på isen är 0,917 kg / liter, detta är anledningen att isberg flyter. Det förklarar också varför frusna vattenflaskor exploderar och varför fiskar kan överleva i frusna sjöar. De lever på botten där vattnet är tyngst och vid omkring 4°C.

 

Vatten är en dålig värmeledare. Denna funktion är av stor betydelse för det globala klimatet. Vattnet kan innehålla en hel del värme som frigöres under den kalla årstiden. Under den varma årstiden hindrar vatten överdriven uppvärmning. Således modererar vatten temperaturerna.

 

Om en kubikcentimeter vatten avdunstar (vid ca 100°C), ökar dess volym till 1243 kubikcentimeter (ångtryck) - en process som legat till grund för byggandet av ångmaskinen; denna maskin var troligtvis introduktionen till den industriella revolutionen.

 

De fysikaliska och kemiska egenskaperna hos vatten gör det till ett universellt lösningsmedel och transportmedel, som är återfinns i alla naturens cykler, både mikro-och makroskopiska . Utan vatten skulle det inte finnas någon cirkulation av kväve eller fosfor - båda är väsentliga delar i biosfären - eftersom det inte finns något annat sätt för motsvarande joner som att transporteras.

 

 

Vatten kan upplösa salterna som i upplöst form ger näring till växter. Växter använder sen dessa joner som ett näringsämne och frisätter överskott av vatten ut i atmosfären. Denna lilla vattencykel är lika viktig som den stora cykeln - utan den, och därmed utan vatten, skulle det inte finnas något liv på jorden.