Vanliga vattenproblem och lösningar - BWT Best Water Technology 

Vanliga vattenproblem

Vanligt förekommande vattenproblem i enskilda vattentäkter

 

Surt Vatten

Om vattnet har alltför lågt pH-värde, det vill säga är surt, finns det risk för frätskador på rör och varmvattenberedare. Det kan också leda till missfärgning och beläggningar i tvättställ och övrigt sanitetsporslin.

 

Avsyrningsfilter

Järn och Mangan

Höga halter av järn och mangan syns som mörka fläckar på tvätt, men redan vid lägre halter missfärgas sanitetsporslin och ventiler sätts igen.

 

Järn- och manganfilter

Hårt Vatten

Hårt vatten beror på att det finns för mycket kalk i vattnet och märks ofta som vita fläckar på glas och porslin. Utfällningarna syns ibland i toaletter, tvättställ och i kokkärl. Allvarliga problem kan uppstå i rörledningar och hårt vatten kan helt förstöra varmvattenberedare och hushållsmaskiner eller medföra ökade uppvärmningskostnader. Ett påtagligt problem är att tvål och tvättmedel löddrar sämre i hårt vatten och därför går det åt betydligt mer.

 

Avhärdningsfilter

Fluorid

Dricksvatten med alltför hög naturlig fluoridhalt ger risk för missfärgning av tänderna och fläckar på emaljen, speciellt hos barn.

 

Omvänd osmosfilter

Radon

Hälsofarlig radioaktiv gas, oftast i vatten från bergborrade brunnar. Radon avger strålning som ökar risken för cancer. Radonet upptas i kroppen då man dricker vattnet, men kan även inandas då det avges i luften från vattnet.

 

Radonfilter

Bekämpningsmedel

Ett allt mer förekommande problem som påverkar hälsan negativt.

 

Aktiv kolfilter