Home - BWT Best Water Technology 





Vi utför ackrediterade
vattenanalyser

Vill du göra en vattenanalys?

För att lösa ditt vattenproblem måste vi få en uppfattning om vattnets kemiska egenskaper. Vi använder oss endast av ackrediterade laboratorier som analyserar ditt vattenprov för att garantera högsta tillförlitlighet och kvalitet. Erfarna ingenjörer går igenom vattenanalysen och rekommenderar dig kostnadsfritt vilken vattenbehandlingslösning som bör installeras.

 

Vår vattenanalys omfattar följande parametrar:

 • Lukt, styrka vid 20 grader 
 • Lukt, Art vid 20 grader 

 •  Turbiditet 

 •  Färg (410nm) 

 •  pH 

 •  Temperatur vid pH-mätning 

 •  Alkalinitet 

 • Konduktivitet 

 • Klorid 

 • Sulfat 

 • Flourid 

 • COD-mn 

 • Ammonium 

 • Ammonium-nitrogen (NH4-N) 

 • Fosfat (PO4) 

 • Fosfatfosfor (PO4-P) 

 • Nitrat (NO3) 

 • Nitrat-nitrogen (NO3-N) 

 • NO3/50+NO2/0,5 

 • Natrium Na (uppslutet) 

 • Kalium K (uppslutet) 

 • Kalcium Ca (uppslutet) 

 • Järn Fe (uppslutet) 

 • Magnesium Mg (uppslutet) 

 • Mangan Mn (uppslutet) 

 • Arsenik As (uppslutet) 

 • Bly Pb (uppslutet) 

 • Koppar Cu (uppslutet) 

 • Uran U (uppslutet) 

 • Totalhårdet

 

Vattenanalysen utförs till ett självkostnadspris och förslaget på åtgärd kommer dig tillhanda tillsammans med ett inbetalningskort. Normalt tar detta ca 14 dagar. Du betalar endast för utförd vattenanalys via post- eller bankgiro.

Vill du göra en vattenanalys? Då behöver du ett vattenanalyspaket från oss bestående av provflaska, frågeformulär och ett föradresserat kuvert.

 

 

Beställ vattenanalyspaket:

Rent och friskt dricksvatten?

 

Problem med dricksvattenkvaliteten drabbar oftast hushåll med egen brunn. Rent och friskt vatten är inte bara en fråga som handlar om din hälsa och god smak utan i högsta grad också en fråga om ekonomi.

 

 

Förnamn: * Efternamn: * Email: *
Gata: *
Postnr.: *
Stad: *
Land:
Meddelande: *
Vänligen fyll i obligatoriska fält