Service og serviceaftaler på vandbehandling og vandfiltre - BWT Best Water Technology 

BWT Service

Garanterad tillförlitlighet med service från BWT 

BWT erbjuder en mycket hög servicenivå, tack vare branschens bäst utbyggda serviceorganisation med rikstäckande service. Våra tekniker kan snabbt vara på plats, vilket minskar risken för förluster orsakade av t ex. produktionsstillestånd, kvalitetsförsämring, fel och/eller skada på utrustning, eller liknande. All service sker med egen erfaren personal med välutrustade servicebilar.


Avhjälpande service

Vid fel kontaktas BWT Vattenteknik, som avhjälper felet. Tjänsten delas in i standardservice och akutservice.

 

Förebyggande service

Funktionskontroll, för kontroll att anläggningen fungerar optimalt. Delar byts ut vid behov; ingår i serviceavtal eller utförs vid behov efter kunds bedömning.
Upprättande av underhållsprogram: Ett väl genomtänkt serviceprogram,
utarbetat i samråd med kund, kan sänka drifts- och investeringskostnader, eftersom felen förebyggs.

 

Värdehöjande service

Genom ett kontinuerligt underhåll, utbyte och modernisering hålls anläggningen
modern och funktionell. Det innebär att anläggningens värde bevaras,

eller t.o.m. höjs.

 

Installation

En rätt utförd och korrekt intrimmad installation är viktigt för både anläggningens prestanda och livslängd. En felaktig installation kan leda till produktionsstillestånd, kvalitetsförsämring, fel och/eller skada på utrustning, eller liknande.

 

Serviceavtal med BWT
Att teckna ett serviceavtal med oss är det mest ekonomiska och bekväma sättet att sköta underhållet på industrianläggningar, vattenverk, badanläggningar och konsumentanläggningar. Avtalet, som utformas i samråd med kund, kan vara mer eller mindre omfattande beroende på typ av anläggning och kan tecknas för både våra egna utrustningar och andra fabrikat. Med avtal får du samma pris på akutservice som för standardservice, samt rabatt.

Kontakta oss!

  

Tlf.: +358 (0)2-436 7300

Email: info@bwtwater.fi