Radonfilter - BWT Best Water Technology 
1
2
3
4

Radonfilter

Radon i vattnet är en hälsofara

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radon tillförs grundvattnet från bergsgrunden vilket gör att bergborrade brunnar generellt har högre halter än grävda brunnar. Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark och byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. Risken för hälsoeffekter är störst vid inandning av radonhaltig luft t.ex. vid duschning.

 

Radonett renar vatten på miljövänligt sätt med hjälp av ren syrerik luft, UV-ljus och utan tillsatser av kemikalier eller filtermassa.

 

 

Fördelar:

  • Europas mest sålda radonavskiljare
  • Garanterad reningsgrad 97–99,9%!
  • Genomströmningsrenare, ingen processtid och inget avbrott vid t.ex. duschning.

 

Radonett tar bort:

Radon, radongas, radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra, höjer lågt pH till ca 7,5 samt bakteriell rening av processluften med UV-ljus. Allt detta av en enda maskin Radonett.

Radonavskiljaren med högsta reningsgrad i samtliga tester. Ingen radonavskiljare testad i Europa har kommit i närheten av samma reningsgrad. Se bl.a. SSIs (Statens strålskyddsinstituts) rapport nr 97:01, Finska Statens strålskyddsinstituts EU test TENAWA Rapporten 1999 och Råd & Rön nr 3 1997.

Ladda ner produktdatablad