Oxidation - BWT Best Water Technology 

Oxidation

Svavelväte i vattnet kan lukta riktigt illa (ruttna ägg). Genom tillsättning av luft driver man ut gasen svavelväte och åtgärdar vattnet.

 

Luftning/oxidation har även andra tillämpningsområden.

 

Löst järn och mangan fäller så småningom ut i rörsytemet och leder till igensättningar på armaturer och ventiler. För att motverka detta används järn- och manganfilter. Processen bygger på att man först oxiderar järn och magnan med luft eller ännu kraftigare oxidationsmedel. Därefter passerar vattnet en hydrofor som ökar kontakttiden mellan luft/oxidationsmedel och vattnet.

 

Oxifor/oxipress används för lufttillförsel till hydrofor/hydropress medans det kraftfulla oxidationsmedlet kaliumpermanganat doseras in via en komplett doseringsstation Exacta 1602. Vilken metod som ska väljas styrs i huvudsak av järn och manganhalterna i vattnet.