Nitratfilter - BWT Best Water Technology 
1
2
3
4

Nitratfilter

BWT Princess Midi-ENA

 

BWT:s helautomatiska nitratfilter med elektronisk programstyrning finns i olika utföranden. Val av utförande baseras på vattenförbrukning och råvattenkvalitet. En fysikalisk-kemisk vattenanalys samt uppgifter om de driftmässiga förutsättningarna utgör underlag för val av rätt filteralternativ.

 

Nitrat

Hög nitrathalt kan indikera påverkan från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. Halten bör inte överstiga 20mg/l. Vid halt över 50mg/l kan vattnet vara hälsovådligt för barn p.g.a. risk för försämrad syreupptagning i blodet och anses därför otjänligt för matlagning och dryck.

 

Funktion och utförande

Princess nitratfilter levereras som en komplett enhet. Samtliga vätskeberörda delar är tillverkade i korrosionsbeständiga material. När det nitratrika vattnet passerar genom jonbytarmaterialet byter nitraterna plats med jonbytarmaterialets anjoner. För att återställa jonbytarmaterialet sker en automatisk regenerering med koksalt. 

Ladda ner produktdatablad