Järn- och manganfilter - BWT Best Water Technology 

Järn- och manganfilter

Löst järn och mangan fäller så småningom ut i rörsytemet. Detta leder  till igensättningar på armaturer och ventiler samt att sanitetsporslin missfärgas. För att motverka detta används järn- och manganfilter.

 

Processen bygger på att man först oxiderar järn och magnan med luft eller ännu kraftigare oxidationsmedel. Därefter passerar vattnet en hydrofor som ökar kontakttiden mellan luft/oxidationsmedel och vattnet. Slutligen behandlas vattnet med ett järn- och manganfilter som innehåller en katalytisk filtermassa och en pH höjande massa för att stabilisera pH-värdet. Utfällt järn och mangan backspolas kontinuerligt ur järn- och manganfiltret.