Humusfilter - BWT Best Water Technology 
1
2
3
4

Humusfilter

BWT Princess Midi-EH, Turbo-EH, Midi-EHA

 

BWT:s helautomatiska humusfilter med elektronisk programstyrning finns i olika utföranden. Val av utförande baseras på vattenförbrukning och råvattenkvalitet. En fysikalisk-kemisk vattenanalys samt uppgifter om de driftmässiga förutsättningarna utgör underlag för val av rätt filteralternativ.

 

Vad är humus?

Humus eller egentligen humussyror är ursprungligen förmultnade växtdelar som på olika sätt hamnar i brunnsvattnet. Vid kraftig nederbörd och i synnerhet vid grävda brunnar uppenbaras problemen. Humusinnehåll kännetecknas av gult vatten och ofta av en lukt (sump). Ett vatten innehåller  tusentals olika humus-syror som till en början inte syns med blotta ögat. Till skillnad mot ett aktivt kolfilter som också kan reducera humus dock med begränsad verkningsgrad (10-60%), så fungerar vattenrening som bygger på jonbytesteknik mycket effektivt.


Funktion och utförande

Princess humusfilter levereras som en komplett enhet. Samtliga vätskeberörda delar är tillverkade i korrosionsbeständiga material. När det humusrikavattnet passerar genom jonbytarmaterialet byter humus plats med filtermaterialets anjoner och vattnet blir fritt från humus. 

Ladda ner produktdatablad