Doseringsteknik - BWT Best Water Technology 
BWT DoseringsteknikMotverkar korrosion och utfällningar

Doseringsteknik

BWT doseringsteknik – lösningen på aggressivt vatten

Regnvatten blir berikat med koldioxid (kolsyra). När regn faller och sipprar genom marken, lösgör koldioxiden mineraler i jorden, såsom kalcium och magnesium. Ju mer koldioxid som vattnet innehåller desto mer kalcium kan vattnet absorbera från en kalciumrik jord. Vid kalciumfattig jord absorberas mindre kalcium . Dock kommer vattnet ha ett överflöd av koldioxid vilket gör vattnet ”aggressivt” mot metaller, i synnerhet koppar. Genom dosering av en särskild blandning binder man både överflödigt koldioxid och kalcium som leder till utfällningar i vattnet.

Rören skyddas både mot korrosion och utfällningar 
 

BWT Mineral dosing