Aktivt kolfilter - BWT Best Water Technology 
1
2
3
4

Aktivt kolfilter

BWT Multimediafilter (aktivt kol- eller sandfilter)

 

BWT:s helautomatiska multimediafilter med toppmonterad automatik är avsedda att fyllas med olika filtermaterial för att erhålla en optimal rening.
Multimediafilter finns i 6 olika storlekar med aktivt kol eller olika bärlager av filtersand.

 

 

 

Funktion och utförande

Filterbehållaren är gjord av glasfiberarmerad polyester. Invändigt är filtret utrustat med topp- och bottenspridare av polyeten som fördelar vattnet jämnt över filterbädden. Samtliga komponenter är utförda av korrosionsbeständiga material. En automatisk multiportventil styr retur- och renspolning av filtret efter förinställd tid och de uppsamlade föroreningarna spolas till avlopp. Detta sker med hjälp av en timerautomatik som drivs via en skyddstransformator 230/24V (4,5W). Efter renspolning återgår filtret automatiskt till driftläge.

 

Vid val av aktivt kol som filtermaterial (adsorptionsfilter AFA ) passerar vattnet ett granulerat aktivt kol med oerhört hög porositet. 1 cm3 aktivt kol har en total adsorptionsyta av ca 1000 m2. Adsorptionen av det aktiva kolet minskas efter hand, beroende av de föroreningar vattnet innehåller samt den mängd vatten som passerar genom filterbädden. Förbrukningen av aktivt kol är 0,5-5 g/m3 och kan i vissa extrema fall bli ännu större.

 

När filtermaterialets adsorptionsförmåga förbrukats ger detta sig tillkänna genom att filtret upphör att adsorbera föroreningarna. Filtermaterialet måste då helt eller delvis bytas. Vid val av endast partikel filtrering används bärlager av sand med olika kornstorlek (0,4-8 mm) som filtermaterial (SFA).

Användningsområde

Aktiv kolfilter används för reducering av färg, humus, lukt samt smakförbättring av vatten. Filtret kan även användas för avklorering, då vattnet steriliserats med klor i överskott (s.k. överklorering). Filtret kan kopplas på valfri plats i ett slutet ledningssystem, där flödet inte är större än vad som angivits för respektive filter. Sandfilter används för mekanisk filtrering av partiklar.