Skydd för radiatorsystem - BWT Best Water Technology 
Skydda ditt radiatorsystemMinimera dina uppvärmningskostnader
Öka säkerheten mot driftsstörningar
Befria radiatorsystemet från luft och utfällningar

Skydd för radiatorsystem

BWT AQA therm – optimerat skydd för radiatorsystem

Designen på ett uppvärmningssystem har blivit mer och mer kompakt med åren. Dagens värmetransportytor är effektiva, men deras konstruktion gör de sårbara för störningar. Bara noga kontrollerade processer kan leverera en hög energieffektivitet. För att ett uppvärmningssystem ska fungera så ekonomiskt som möjligt, måste det också förses med rätt vatten.  

BWT Heating protection

Om vanligt dricksvatten används för påfyllning av ett uppvärmningssystem, kan detta skapa ett antal problem.Kalcium som är löst i det kalla vattnet är till att börja med osynligt, men i takt med att vattnet värms upp och går in i uppvärmningsprocessen, faller kalcium bitvis ut och bildar avlagringar. Detta resulterar i igensättningar och driftsstörningar. Rostpartiklar skadar systemet. Luft leder till oljud i rörledningarna och reducerar värmeeffekten på de radiatorer som befinner sig högst upp i byggnaden. Hela systemet, även cirkulationspumpen, fungerar därmed sämre än normalt.

Det behövs därmed mer energi för att hålla byggnaden uppvärmd, då kalcium som fäller ut på insidan av rören fungerar som isolering. Ett 1mm tjockt lager kalcium på en värmeväxlingsyta reducerar värmeväxlingskoefficienten med cirka 80 %, vilket i sin tur reducerar energieffektiviteten med upp till 20 %. Detta tyder på att värmesystem borde vara försedda med och drivas av mjukt vatten med låg koncentration av salt.

BWT AQA therm konceptet är den ideala lösningen, produkten avhärdar och avluftar vattnet. BWT AQA therm förhindrar störningar som orsakas av kalciumavlagringarna och luft i systemet. Ett skyddat uppvärmningssystem som varar i årtionden ökar värdet på bostaden.