Tischwasserfilter und Wasserkocher - BWT Best Water Technology 
BWT - Perfect Water

BWT bordsvattenfilter för effektivt skydd mot kalk

Karbonathårdheten i kranvatten orsakar kalkavlagringar i dina hushållsapparater och kan förkorta deras livslängd. Ett BWT bordsvattenfilter kan åtgärda detta genom att minska kalciumhalten i det filtrerade vattnet. Resultatet märks direkt – inga kalkavlagringar kommer att bildas i dina hushållsapparater.
 
Om det finns tillräckligt med kalcium kommer halten att vara i balans med koldioxidhalten i vattnet. Om vattnet sedan värms upp avges koldioxiden, vilket skapar ett plötsligt överskott av upplöst kalcium i vattnet och balansen rubbas. För att återställa jämvikten frigörs det överflödiga kalciumet från vattnet och ansamlas på kokkärlets eller vattenkokarens värmeyta.
 
BWT bordsvattenfilter ger ett permanent skydd för hushållsapparater mot kalkavlagringar och kan på så sätt förlänga livslängden för kaffe- och espressomaskiner och vattenkokare.