Heizungsschutz - BWT Best Water Technology 
BWT - Perfect Water

BWT AQA therm optimerar ditt uppvärmningsvatten för ännu effektivare uppvärmning

Priserna för el, gas och värme kommer sannolikt bara att röra sig åt ett håll i framtiden – uppåt! Därför bör du utnyttja alla möjligheter att spara energi, även när det gäller vattenuppvärmning. Din värmeanläggning bör därför fyllas med rätt typ av uppvärmningsvatten för att fungera så effektivt som möjligt.
 
Om vanligt dricksvatten används i värmeanläggningar kan kalk ansamlas och bilda avlagringar, vilket medför igenslamning av anläggningen och igensatta och dåligt fungerande pumpar, blandare och ventiler. BWT:s lösning är AQA therm skyddssystem för uppvärmningsvatten:

 

  • Förebygger funktionsfel till följd av kalkavlagringar och slambildning
  • Håller värmekostnaderna nere
  • Minskar strömningsljud som beror på luft i systemet
  • Säkerställer att din värmeanläggning fungerar längre och mer effektivt