Hushäll - BWT Best Water Technology 
house_hg
Partikelfilter
Avhärdningsfilter
Avsyrningsfilter
Järn-manganfilter
Oxidation
Humusfilter

Den bästa vattenkvalitén för ditt hushåll

Nationella reningsverk och vattenbolag levererar fullständigt rent och säkert dricksvatten. Ofta krävs dock underhåll och nya anslutningar till lokala vattenförsörjningssystem, vilket gör att föroreningar och rostpartiklar kan hamna i hushållsvattnet. I många delar av världen, där vattnet är särskilt hårt, drabbas hushållssystemen också av ovälkomna kalkavlagringar. Sådana avlagringar ser inte bara otrevliga ut, de kan också visa sig vara kostsamma. Det kan handla om allt från dyra reparationer, ökade energikostnader och igensatta rör till kalkavlagringar i hushållsmaskiner och fula avlagringar på armaturer, duschmunstycken och i själva duschen.

 

Kraven för dricksvatten finns också specificerade i diverse EU-riktlinjer och dricksvattendirektiv. I dessa finns bland annat bestämmelser om att dricksvatten ska vara färglöst, klart, svalkande, luktfritt, smaka gott och vara njutbart att dricka. Det måste också vara fritt från smittämnen och får inte utgöra en hälsorisk.

 

 

Som Europas ledande vattenteknikföretag kan vi tillsammans med våra partners på installations- och återförsäljarmarknaden erbjuda perfekta lösningar inom vattenbehandling för dricksvatten i hemmet. Våra lösningar är framtagna för alla som värdesätter god hygien och som vill skydda sina vatteninstallationer mot främmande partiklar, kalk och korrosion, och som vill kunna lita på att vattnet håller en hög kvalitet i alla de olika vattenuttagen i hemmet.

 

BWT är en allsidig partner som kan leverera alla produkter inom vattenbehandlingsteknik, från korrekt installation och nödvändig filterteknik till den viktiga jonbytaren samt alternativ teknik för kalk- och korrosionsskydd.

Partikelfilter BWT E1

Filterinsatsen i det nya partikelfiltret BWT E1 byts på ett par sekunder utan vattenspill. Läs mer om partikelfilter BWT E1