E1 Einhebelfilter - BWT Best Water Technology 
BWT - Perfect Water

BWT E1 nspaksfilter – mer hygieniskt, praktiskt och säkert än någonsin!

Filter liknar fina silar, och installeras för att förhindra att främmande partiklar kommer in i ditt dricksvattensystem. Filter kan börja fungera sämre om de inte rengörs eller byts regelbundet. Men många tycker att filtren är svåra och krångliga att underhålla, så detta försummas ofta.
 
Därför har BWT tagit fram E1 enspaksfilter, som gör det så enkelt att byta hygienenheten (dvs. filterelementet och filterinsatsen) att även oerfarna användare kan göra det på mindre än 30 sekunder och utan verktyg:
 
1. Frigör spaken och stäng samtidigt av vattnet
2. För spaken uppåt för att automatiskt mata ut hygienenheten
3. Sätt i den nya enheten. Stäng spaken. Låt den gå i läge. Klart!