AQA solar - BWT Best Water Technology 
BWT - Perfect Water

BWT AQA solar – effektiv solvärme med mjukt vatten

Utnyttjandet av den fritt tillgängliga solenergin för uppvärmning av vatten innebär stora möjligheter för hushåll att spara energi. Värmeväxlaren kan dock bli förkalkad om det hårda vatten som används i systemet innehåller höga halter av kalcium, något som avsevärt minskar solvärmeanläggningens effektivitet.

BWT AQA solar avhärdningsfilter är särskilt utformat för användning i solvärmeanläggningar och möjliggör två hårdhetsgrader för vattnet:
 

  • Kvalitet 1 (mjukt vatten för solvärme, med ≥ 8,4 °dH)
    ger perfekt vatten för effektiv solvärme.
     
  • Kvalitet 2 (kallt vatten med ≤ 0,6–4 °dH)
    ger dessutom alla fördelar med mjukt vatten i hela hushållet – strålande ren disk, glänsande badrum, skydd för kranar, rör och hushållsapparater, och den härliga känslan av mjukt vatten i duschen eller badet.