Filter för kök och bad - BWT Best Water Technology 
Bli en finsmakare!Med hjälp av BWT Gourmet filterkanna
som använder den unika Mg2+-teknologin
för friskt vatten, gott kaffe och te - varje dag
Är du trött på kalk och tvålrester
som leder till tråkiga avlagringar
i dusch och badkar?
Tryck på knappen för att aktivera filtret
och spola ytorna med 100% kalkfritt vatten
Enklare kan det inte bli!
Läs mer om BWT Quick & Clean
Toppmodern teknik och
först i världen!
BWT Gourmet Edition Mg2+ silverfri
ny generation unika patroner
som använder sig av 5-stegs filtrering
och frigör alla silverjoner i dricksvattnet
Världsledande innovation
1
2
3
Filterkannor och utbytespatroner
Filtersystem för reducering av kalkavlagringar

Varför filtrera vattnet?

Det finns många goda skäl att filtrera vatten och BWT kan erbjuda ett stort antal produkter för ändamålet. BWT Gourmet bordsvattenfilter är det enda filter som minskar kalcium och smakhämmande ämnen i kranvatten, samtidigt som den lägger till den dyrbara mineralen magnesium. Detta sker i filterpatronen med hjälp av Mg2+-teknik. Mg2+ Gourmet filterpatronen, kärnan i BWT Gourmet bordsvattenfiltret, finns även som "Mg2+ silverfritt gourmet filterpatron". Det tar även bort den lilla mängd silverpartiklar som frigörs under filtreringsprocessen. Det filtrerade vattnet är känt för sin smak, och får ut hela smaken av te och kaffe. 

  

BWT Filter System

 

Bekvämlighet och säkerhet från BWT

BWT-produkter är inte bara användbara i köket, utan även i badrummet. Vatten med hög kalkhalt lämnar avlagringar på duschväggar och inredning, detta resulterar i tidskrävande och besvärlig rengöring. Hög kalkhalt bidrar även till försämring av utrustningen. Problemen i badrummet kan lösas på ett ögonblick med ett litet avhärdningsfilter, BWT Quick and Clean. Den kompakta enheten installeras väldigt enkelt under duschblandaren. Genom att trycka på en knapp blir vattnet totalt avhärdat och fritt från kalk. Resultatet är märkbart - dusch och kakel skiner utan användning av miljöskadliga rengöringsmedel. Kalkavlagringar förhindras med hjälp av det kalkfria vattnet.

 

BWT kommer alltid att ha den optimala lösningen för dig, inte bara för din an-vändarvänlighet, utan också i fråga om hygien och säkerhet. Dricksvatten, kylvatten och processvatten i byggnader ska aldrig medföra några hälsorisker för människor. Många faktorer påverkar spridningen av bakterier i dricksvatten och processvattensystem. Det finns regelbundna rapporter om Legionellautbrott, i Tyskland finns det 6000 dokumenterade fall av sjukdomen varje år, med en dödlighet på 20%. De vanligaste smittkällorna är offentliga duschar, pooler, bubbelpooler och luftfuktare. Eftersom dricksvatten inte är sterilt, så kan legionella vara närvarande i alla typer av dricksvatten. Infektion uppstår när vattendroppar kontaminerade med Legionella inandas (aerosoler) eller när legionella-förorenat vatten kommer in oavsiktligt i luftstrupen.

I princip kan alla människor drabbas av legionellainfektion, särskilt utsatta är personer under stress, idrottare, personer som reser, äldre eller handikappade, rökare samt personer med hög alkoholkonsumtion. BWT garanterar din säkerhet, eftersom du med BWT B-SAFE säkerhetsfilter skyddar ditt duschvatten mot Legionella och andra bakterier och protozoer (t.ex. amöba vari legionella kan förökas).

 

Vidoe BWT BWT Filterkannor