Vattenrening till hushåll - BWT Best Water Technology 
1
2
3
Kök och badrum
Hushåll

Vattenrening till hushåll

I Sverige får cirka 1,2 miljoner människor vatten från egen vattentäkt. Så mycket som en femtedel av detta bedöms som otjänligt. Ta inget för givet - kontrollera ditt vatten.

 

BWT Vattenteknik erbjuder vattenanalyser tillsammans med ledande ackrediterade laboratorier. Vattenprovet bedöms enligt kriterier från livsmedelsverket.Vid avsteg erbjuder vi ett kostnadsfritt förslag på vattenreningsutrustning.

 

Aktuella frågeställningar

  

Vita utfällningar i sanitetsporslin och blandare?

Våra moderna avhärdningsfilter löser de flesta behov.

 

Läckande rör eller grönaktig ton i håret?

Våra pH höjande avsyrningsfilter är lösningen på ditt problem.

 

Bruna eller svarta missfärgningar på sanitetsprodukter och tvätt?

Vi har funktionella och prisvärda järn- och manganfilter samt en lång erfarenhet av vattenrening på svenska brunnar

 

Vatten med partiklar, konstig färg, lukt och smak?

Aktivt kolfilter eller innovatiova jonbytare löser problemet

 

Risk för bakterier eller mikroorganismer i vattnet?

Ett UV-aggregat skapar en hygienbarriär på ett miljövänligt sätt.

 

Vi har naturligtvis även vattenrening för exempelvis radonavskiljning, bly, arsenik, nitrat, nitrit, klorider m.m.