Kalkskydd - BWT Best Water Technology 
Optimalt skydd för dricksvattensystem Bästa kalkskyddet med effektivt korrosionsförsvar
med BWT AQA total Energy.

Kalkskydd

AQA total Energy ger bästa skyddet mot kalk och effektivt skydd mot korrosion i vvs installationerna

 

Optimalt kalkskydd

Hjärtat i produkten är den revolutionerande biopolärteknologin. Vanligt kranvatten leds in i AQA total-systemet. Systemets aktiva del består av en tredimesionell elektrod, som är gjord av ledande partiklar. Genom att sända riktade strömimpulser mot de ledande partiklarna sker en ansamling av kalk på partiklarna. När strömimpulsernas riktning vänds, kommer den kalk som just har satt sig på partiklarna att stötas av igen som väldigt små nanokristaller med överdimesionerade ytor. Då nanokristallerna består av utfälld kalk kan det inte ske någon ytterligare utfällning.

 

Resultatet blir att vattnets ”hårdhet” stannar kvar i vattenströmmen istället för att lagras inuti rör, varmvattenberedare m.m. som kalk, så länge vattnet är i omlopp. Om vattnet skulle avdunsta på t.ex. kakel och i duschar, är det mycket lättare att torka av kalkansamlingen.

 

BWT Limescale protection