Filtrering - BWT Best Water Technology 

Filtrering

Vattenverk levererar högsta möjliga dricksvattenkvalité. Dock händer det ofta att främmande partiklar kommer in i systemet efter reparationer, renoveringar eller vid nya anslutningar till ledningsnätet. Nivån av föroreningar som finns i vattnet kan vara ännu högre då man har eget brunnsvatten speciellt under dåliga väderförhållande.

 

Ventiler och cirkulationspumpar är känsliga för partiklar i vattnet. Om inte partiklarna tas bort kan det resultera i höga driftskostnader. Det är viktigt att ta bort utfällda ämnen, grumlighet och missfärgning av både hygieniska och estetiska skäl.

 

BWT Filtration