UV-desinfektion - BWT Best Water Technology 
UV-teknik från BWTEtt effektivt och miljövänligt sätt att bekämpa bakterier på.

UV-desinfektion

 

UV ljus är en erkänt effektiv och miljövänlig metod för att reducera halten av bakterier i vattnet. Metoden är helt fri från kemikalier. En UV anläggning är en bra lösning i dricksvatten sammanhang då man inte behöver dosera kemikalier till vattnet och på så sätt inte ändrar på vattents naturliga sammansättning.

 

BWT Disinfection

 

En UV anläggning används med fördel till:

 

 • Ventilations- och luftbefuktningssystem
  I moderna byggnadskonstruktioner används ofta utrustningar för styrning av luftfuktigheten. Dessa ventilations- och luftbefuktningssystem kan vara en dold källa till bakterietillväxt. En UV anläggning minskar risken för bakterier och är en säker installation utan tillsatser av kemikalier.

 

 • Kyltorn 
  Till kylvattnet tillsätts ofta biocider för att minska mängden patogener i vattnet. UV behandling i kombination med ozon är ett miljövänligt alternativ.

 

 • Processvatten inom industrin
  Patogenfritt vatten är ett krav i många framställningsprocesser. Vid hög UVC strålning uppnås en tillfredsställande patogenreduktion i vattnet.

 

 • Legionellabekämpning i varmvattensystemet
  Legionellabakterier är en dold fara i varmvattensystemet och kan smitta med den farliga legionärssjukan. UV desinfektionsutrustning är ett effektivt sätt att bekämpa legionella på.

Information om legionella