Produkter - BWT Best Water Technology 
Filtrering
Avhärdning
Kalkskydd
Omvänd osmos

BWT's produkter för maximal effektivitet, högsta säkerhet och hygien

BWT kännetecknas av hög kvalitet, kreativitet och unika produkter. Vårt mål är att leverera framtidssäkrade och optimerade lösningar för bästa vattenkvalitet. Vi tror på utveckling av miljövänliga och ekonomiska vattenreningsprodukter, vilka skyddar och bevara vår blå planet. 

 

Forsknings- och utvecklingsteamet använder ”state-of-the-art” metoder och har som mål att skapa produkter genom att använda den senaste teknologin och nya material som både är anpassade för miljö och ekonomi.

 

Brett standardprogram

 

Många av våra standardprodukter kan vid behov användas var för sig eller i kombination.

 

Exempel på teknologier:

  • Membranteknologi (omvänd osmos, micro-, ultra- och nanofiltrering)

  • Jonbyte

  • Ozon teknologi

  • UV teknologi

  • MDA processer

  • Membran elektrolyser

  • Doseringspumpar