Sjukhus - BWT Best Water Technology 

Sjukhus

På sjukhus, är olika vattenkvaliteter ett krav för många processer och applikationer. Några exempel är: operationssalar, laboratorier, dialysstationer, kök, tvättstugor, ångsterilisering eller terapipooler. Under 40 år BWT har planerat och byggt banbrytande system för sådana medicinska tillämpningar - från avancerade standardsystem till extremt komplexa, specialiserade lösningar.

 

Ett stort erfaret team av ingenjörer, tekniker och hantverkare samarbetar med kunden för att utveckla systemkonstruktioner som omfattar ekologiska och ekonomiska faktorer. BWT arbetar tillsammans med sina kunder från första analys av vattnet, genom projektplanering och avgränsning, ända fram till driftsättning av vattenverket, och erbjuder dessutom utbildning och underhåll.

 

BWT säkerställer också att den föreslagna lösningen innehåller korrekta vattenbesparande metoder och processer. 

 

Applikationer och BWT teknologier för vattenrening till sjukhus:

  • Central och decentraliserad filtrering

  • Järn och mangan borttagning och avsyrning

  • Centraliserad behandling av kall- och varmvatten

  • Behandling av matarvatten och vatten för uppvärmning

  • Vattenavhärdning för kök och tvättinrättningar

  • Centraliserad sterilisering • Kyltorn och slutna kylsystem behandling av vatten för luftkonditionering (luftrenare, luftfuktare)

  • Medicinal ångproduktion

  • Hemodialys

  • Laboratorier och diagnostik

  • Legionellaförebyggande