Livsmedels & dryckesindustrin - BWT Best Water Technology 

Livsmedels & dryckesindustrin

Kvaliten på drycker är mätbar genom standarden på det obehandlade vattnet. Tillverkare av öl, alkoholfria drycker och mineralvatten har helt olika krav på råvattnets sammansättning. Dock delar de olika tillverkarna samma behov av hygieniskt, okontaminerat vatten för produktion och fyllning som inte:

 

 • Innehåller arom- och smak förstörande ämnen
 • Orsakar grumlighet
 • Inverkar på produktions processen
 • Lämnar rost eller partiklar systemkomponenter eller i flaskor

Eftersom vattenkvaliten i varje källa har olika sammansättning krävs olika vattenreningsmetoder för att möta kundernas kvalitetsstandards krav.

 .

  Ölbryggerier 

Öls smak, utseende, hållbarhet etc är beronde av vattnets sammansättning.I de flesta fall är rening av vattnet en nödvändighet eftersom det finns både tekniska och juridiska krav på vattnets maximala nitrathalt. Det finns olika tillgängliga behandlingsprocesser beroende på råvattenkvalitet, typ av öl och lagliga bestämmelser.


Frukt juice tillverkning

Spädvatten till fruktjuiceproduktion måste i stort vara fritt frän salter för att undvika sekundära reaktioner med koncentratet vilket resulterar i grumlighet och förekomst av smakhämmande ämnen.


Läsk tillverkning

Behandling av vattnet som används till fyllning inom läsktillverkning är oftast en nödvändighet för tillverkning av läsk som är visuellt tilltalande och lämpligt för lagring. BWT erbjuder lämpliga lösningar både då det gäller processvattnet, flasktvätt och flaskfyllningssystem.


Mineralvatten tillverkning 

Mineralvatten är föremäl för stränga juridiska krav och måste hållas så naturligt som möjligt. Antalet behandlingsprocesser är därför enligt lagstiftning väldigt begränsade. Detta gäller främst avlägsnande av järn, mangan och vissa fall även svavelväte eller andra element som kan orsaka problem. BWT har ett brett spektrum av beprövade, delvis patenterade processer för att minska volymen av främmande ämnen i vattnet.Vi kan även erbjuda lämpliga lösningar inom området sköljvatten, processvatten (ångkraft) för tappning och flasktvätt

.

BWT teknologi för dryckestillverkningsindustrin

 • Membran teknologi

 • Jonbyte

 • Ozon teknologi

 • UV teknologi

 • Filtrerings teknologi

 • MDA processer

 • Membran elektrolys