Processvatten - BWT Best Water Technology 
Processvatten till industri
– BWT Vattenbehandling
Experter på vattenbehandling
BWT har många års erfarenhet av rent processvatten till industrin.

Processvatten

Vattenrening för industrins speciella behov

 

Inom industrin är kvaliten på det kommunala vattnet oftast inte av tillräckligt bra kvalitet för att kunna användas i produktionsprocesser.
Medicinsk och farmaceutisk industri är goda eksempel på att det ställs mycket höga krav på vattenkvaliteten innan vattnet kan användas i processer för medicin- och läkemedelstillverkning.

 

 

Brett standardprogram

Många av våra standardprodukter kan vid behov användas var för sig eller i kombination.

 

Exempel på vattenreningsmetoder:

  • Membran teknologi

  • Jonbyte

  • Ozon teknologi

  • UV-teknologi

  • MDA Processer

  • Membran elektrolyser

  • Doseringspumpar