Hetvattenbehandling - BWT Best Water Technology 
BWT - Hetvattenbehandling.För maximal driftsäkerhet i ång- och varmvattenkokare.

Hetvattenbehandling

Pannvattnets olika standarder och föreskrifter gäller för ång-och varmvattenpannor med flödestemperaturer över 100° C, dessa måste följas när man planerar pannvattenreningsverk. Effektiv pannvattenbehandling måste garantera driftsäkerheten av hela anläggningen. Detta krav regleras av de föreskrifter som gäller för installation och drift av ångpannor (ABV).

 

Felaktiga eller dåligt planerade och installerade vattenreningssystem kan leda till funktionsstörningar på grund av:

 • Avlagringar beroende av värmeackumulering (energiförlust, termisk överbelastning och skador på pannmaterial)

 • Korrosion (låg operativ beredskap, sjunkande värde och höga reparationskostnader)

 • Driftskostnaderna ökar även på grund av förlusten av vatten till följd av höga avsaltningspriser. 

 

Beroende på pannans kapacitet, råvattenkvalitet och kvalitetskrav på vattnet, kan vi erbjuda de bästa processerna för:

 • Avhärdning

 • Ett urval av jonbytarprocedurer

 • Avsaltning med hjälp av omvänd osmos

 • Electrodeionisation

 • Avgasning 

 • Dosering av korrigerade fosfater, syrebindande medel och inhibitorer  

  

Naturligtvis tar BWT relevanta ekonomiska faktorer i beaktning till förmån för kunden.

 • Lagstadgade principer (ABV, AEV)

 • Operationsparametrar/krav från panntillverkaren

 • Energikostnader

 • Färskvattenkostnader

 • Spillvattenkostnader