Vatten från privata brunnar - BWT Best Water Technology 

Vatten från privata brunnar

Många människor i Sverige har egen vattentäkt i form av grävda eller borrade brunnar. Regelbunden inspektion av ett godkänt laboratorium rekommenderas om det används som dricksvatten.

 
Dricksvatten är vårt viktigaste näringsämne. En kemisk-fysikalisk, toxikologisk och bakteriologisk analys bör inte bara användas för att få ut information, men också som en grund för omfattande hälso-och säkerhetshantering i ditt installerade system. Ägare av privata brunnar och källor kan ha högre nivåer av vattenhårdhet och mer föroreningar, BWT erbjuder specifika lösningar för effektiv behandling av förorenat vatten:

 

  • Filtrering genom flera lager
  • Avlägsning av järn  
  • Avlägning av mangan
  • UV-desinfektion

 

Ett utbud av BWT processer kan användas för att behandla vatten från brunnar. Den bästa vattenkvalitén för ditt hushåll