Kommunalt dricksvatten - BWT Best Water Technology 

Kommunalt dricksvatten

Bästa vattenbehandling för offentliga tillämpningar

 

Den dagliga per capita-konsumtionen av vatten är cirka 130 liter som varje individ kommer i kontakt med vatten när de dricker, lagar mat, badar, duschar och tvättar kläder exempelvis. När vi vrider på kranen rinner vatten ur. Dricksvatten måste ständigt vara tillgängligt i tillräckliga mängder och till en acceptabel kemikalie, hygienisk och bakteriefri standard.

 

Alla vattenleverantörer måste därför ta fullt ansvar för konsumenternas säkerhet och iaktta de rättsliga parametrarna. BWT tillhandahåller standardprodukter tillsammans med skräddarsydda, kundanpassade lösningar för att göra det möjligt för dem att uppnå detta mål. Ny teknik (t.ex. ultrafiltrering och omvänd osmos för att avlägsna nitrater) utvecklas ständigt för att komplettera beprövade metoder och processer som deferrisation (järn), avsyrning och UV-desinfektion. Med vår ledande kompetens inom vattenreningssektorn, kommer ditt dricksvatten vara i säkra händer.

 
Drinking water for communies

 

Vattenrening för sjukhus

Tillgång till bästa möjliga vattenkvalitet är högsta prioritet på sjukhus och medicinska tillämpningar, men i många fall håller inte denna livsviktiga standarden måttet. Utan adekvat behandling, kan den byggsten för perfekt hygien och sanitära förhållanden, det vill säga vatten, medföra allvarliga hälsorisker. Utan optimal vattenbehandling kan skada också orsakas av rörsystem, dyra maskiner och all utrustning som används inom den medicinska och icke-medicinska sektorn. Det är därför som vi kan dra nytta av vår mångåriga erfarenhet för att rekommendera att du ger en lämplig vattenkvalitet som uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Vi vägleder våraa kunder inom sjukvårdssektorn genom varje steg, från vattenanalys till projektplaneringen och avgränsning, driftsättning, utbildning och underhåll av vattenreningssystemet. Vi kan också erbjuda flera lösningar, tekniker och procedurer för att spara vatten.