Legionella - BWT Best Water Technology 

Legionella

En dold fara i vårt dricksvatten

 

Legionellabakterier kan finnas i vilket dricksvatten som helst då vattnet inte är sterilt. Bakterierna överelever vid en vattentemperatur på under 20°C men kan inte föröka sig. Människor kan få infektioner vid inandning av små vattedroppar/ånga.

 

 
BWT Disinfection
BWT-Desinfektion

 

Legionella kan orsaka två sjukdomar

 

Det finns mer än 40 olika typer av Legionellabakterier och mer än 60 serologiska undergrupper har identifierats hittills. Legionella pneumophila serogrupp 1 är den farligaste och angriper i huvudsak människan.

 

 • Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som påverkar lever, njurar och nervsystem. Dödligheten är 20 % vid tidig behandling. Utan medicinsk behandling stiger dödligheten till 80%.

 • Pontiacfeber har symptom som liknar influensa och kräver inte sjukhusvård.

 

 

Vem befinner sig i riskzonen?

I princip kan vem som helst bli smittad av Legionella, men följande grupper löper större risk:

 

 • Individer under stress
 • Människor som reser

 • Äldre personer (50 + år)

 • Personer som lider av en sjukdom, i synnerhet de som smittats med HIV, de som har haft organtransplantationer eller får kemoterapi.
 • Rökare

 • Personer med hög alkoholkonsumtion
 • Människor som kroniska lungsjukdomar (KOL)

 

Hur kan det förebyggas?

Konstruktionella, operativa och processuella åtgärder vidtas i planering, genomförande, drift och underhåll av dricksvattensystem för att förhindra tillväxt av Legionella. I detta ingår att ta hänsyn till kvaliteten på det dricksvatten som tillhandahålls och installation, drift och underhåll av system för vattenrening som tjänar till att skydda anläggningarna från slambildning, kalkavlagringar och korrosion.

 

BWT erbjuder ett sortiment av vattenreningsprodukter och processer för kontroll och förebyggande av Legionella:

 

 • Partikelskydd
  Filtrering av dricksvatten är både standard och nödvändigt i dricksvatteninstallationer för att förhindra spridning av legionella. Användarna kan därmed förhindra slambildning i pannor och rör och punktfrätning.

 • Kalkavlagringsskydd 
  Kalkavlagringar kan leda till ökad ojämnhet på insidan av rörets ytor på vilka biofilm kan utvecklas och där Legionella kan föröka sig. Legionella behöver också kalcium och magnesiumjoner som näringsämnen, och så bildandet av biofilm och de näringsämnen som upprätthåller Legionella kan därmed minimeras genom att genomföra kalkskyddssystem.  

 • Korrosions förebyggande 
  Korrosion kan leda till förorening av dricksvatten och ökar grovheten på rörets yta som bidrar till utvecklingen av biofilmer. De järnföreningar som produceras av korrosion är också viktiga näringsämnen för Legionella. Doseringen av medel som förhindrar korrosion, eller alternativa korrosionsskydd, kan förhindra partikel -och kalkbildning och även hämma tillväxten av Legionella.