Centralvärmesystem - BWT Best Water Technology 
BWT-varmvattenbehandlingFör en effektiv och säker drift av värmesystem.

Centralvärmesystem

Målet med vattenbehandling i centralvärmesystem är att förebygga korrosion och igenkalkning av rörsystemet. Korrosion i ett slutet värmesystem beror på typ av panna/rör material samt vattenkvalitet samt kombinationen av dessa båda faktorer.

 

  

 

BWT erbjuder ett genomtänkt produktsortiment för behandling av vatten i slutna system

 

  • Engångsfilter för påfyllning av värmesystemet – avhärdat eller avsaltat vatten (alternativ väljes beroende på pannans konstruktion och material).

  • Mobil Omvänd Osmos anläggning, anläggning för påfyllning av avsaltat vatten

  • Mobil avhärdningsanläggning för påfyllning av avhärdat vatten

  • Avluftning för både mindre enfamiljshus och för större egendomar.

  • Doseringsutrustningar

  • Mätutrustningar för analysering av vattenkvalitet