Användningsområde - BWT Best Water Technology 
Oavsett om du använder våra standardprodukter för individuella lösningar BWT ger optimal vattenbehandling för alla användningsområden.

Skräddarsydda lösningar för bästa vattenkvalitet

Ändamålsenliga system för vattenrening är viktiga förutsättningar för produktionsprocesser och produktkvalitet i många kommersiella och industriella applikationer. Bristfälliga behandlingssystem kan också orsaka problem, även i verksamheter där vatten spelar en mindre roll, eftersom matarvatten eller kylvatten används i cirkulationsprocessen i nästan alla områden för kommersiell och industriell produktion.

 

BWT erbjuder ett brett spektrum av innovativa och avancerade tekniker för att behandla bland annat dricksvatten, vatten för pannor, kyl- och luftkonditioneringssystem samt värme- och processvatten i byggnader och industriella teknologisektorer.