Vattenrening til industri och vattenverk - BWT Best Water Technology 
Kundanpassade
vattenreningslösningar
för industri & kommun.
Användningsområde
Produkter
Industriella lösningar

BWT's innovativa lösningar för perfekt vattenkvalité

BWT Vattenteknik AB, tidigare Vattenteknik AB i Sverige har tillverkat och projekterat vattenreningsutrustningar levererade till bl. a. industri, kraftverk, sjukhus, kommuner och hushåll sedan 1933.

 

Stort urval av standardprodukter

Vi erbjuder ett brett standardsortiment inom vattenrening och- filtrering. De vanligaste teknikerna är avhärdning, demineralisering, avkarbonisering, membranteknologi (omvänd osmos), micro, ultra och nanofiltrering, UV ljus för desinficering, ozon, elektrolys, klorelektrolys, elektroavjonisering och dosering.

Vi möter våra kunders enskilda behov genom en unik flexibilitet, vi kan leverera både kostnadseffektiva standardprodukter från egna fabriker och helt kundanpassade systemlösningar i turn-key åtaganden.

 

Vår satsning på kvalitet- ISO 9001:2008 certifiering och vårt eftermarknadsåtagande - en 15 man stark serviceavdelning och eget reservdelslager gör din investering i vattenrening till en ren trygghet under många år.