Industri och Kommun - BWT Best Water Technology 
Industri och vattenverk
Hotell, restaurang och vendingbranschen

Vattenrening för proffs

Innehållet I det vatten som kommer ur kranen gör det mindre lämpligt för användning i den kommersiella industrin som t ex bryggerier, livsmedels- och läkemedelsindustrin, sjukhus eller för allmän tillgång på dricksvatten.

 

I mer än 40 år har BWT designat och implementerat avancerade standardprodukter samt skräddarsydda lösningar med tyngdpunkt på ekologiska och ekonomiska faktorer.