Bränslecellmembran och membranprocessteknik - BWT Best Water Technology 

Bränslecellmembran och membranprocessteknik

Skapa energi med vattenteknologi

 

Detta recept känns genast igen: väte och syre producerar vatten och energi. Bränslecellen arbetar efter denna enka princip, som upptäcktes för 200 år sedan. Nu står metoden inför sitt genombrott. Väte är en idealisk energikälla på grund av att det innehåller tre gånger så mycket energi jämförelsevis med andra fossila bränsle som kol, gas och olja. I bränsleceller separeras väte och syre med hjälp av ett protonledande membran vilket är oigenomträngligt för gaser tillsammans med vatten. Energin genereras som en biprodukt i en process som inte belastar miljön.

 

Energi erhålls utan mellanliggande stadier eftersom den kemiska energin konverteras direkt till ström och värme i den elektrokemiska processen. Bränslecellen är därför en effektiv energiomvandlare och framtidens miljövänliga energiform utan växthusgaseffekter.

 

BWT:s dotterbolag FUMATECH-arbetar med forskning och utveckling

av innovativa membran (fumion® polymern och fumapem® poly membran), som är de centrala komponenterna i membran elektroenheten i kärnan av en PEM (polymer elektrolyt membran) bränslecell.

 

Bränslecellmembran

Brennstoffzelle En bränslecell fungerar i huvudsak som ett batteri och kan användas för stationär produktion av el och värme i hushåll, mobila applikationer i bilar, bussar och fartyg samt för att driva bärbara elektroniska enheter

För vidare information

www.fumatech.com