Offentlig eller privat vattenförsörjning - BWT Best Water Technology 

Offentlig eller privat vattenförsörjning

All offentlig vattenförsörjning på Seychellerna kommer från avsaltat vatten. The Public Utilities Corporation driver fyra vattenverk och tillhandahåller dricksvatten till mer än 80 000 invånare och 200 000 besökare. BWT has installerat avsaltningsanläggningar för havsvatten i alla lokala vattenverk. De fyra avsaltningssystemen producerar tillsammans 13 000 m3rent dricksvatten per dygn.

 

Malé Water & Sewerage Company på Maldiverna försörjer de 100 000 invånarna i huvudstaden Malé samt ett stort antal turister med rent och säkert dricksvatten. Vattenbolaget är mycket stolt över att kunna tillhandahålla en modern, bärkraftig vatteninfrastruktur till allmänheten. BWT-systems används för att avsalta havsvatten och producera 11 000 m3 rent dricksvatten varje dag.