Dricksvattnets mangan är en hälsorisk - BWT Best Water Technology 

Dricksvattnets mangan är en hälsorisk

27.8.2015 0:00  

Speciellt barn påverkas av dricksvattnets mangan

 
I Finland är det vanligaste problemet för brunnsvatten järn och mangan. Detta gäller främst enskillda borrbrunnar. Omkring var fjärde borrbrunn i Finland innehåller manganhalter som överskrider gränsvärdet.

 

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har dricksvattnets mangan kopplats till beteende- och inlärningsstörningar, finmotorisk klumpighet samt nedsatt IQ hos barn. Detta har visats i flera nyligen gjorda studier runtom i världen med barn som dricker vatten med hög manganhalt. Även exponering under graviditeten har en negativ effekt på det växande fostret. Vuxna är inte lika känsliga för mangan, men negativa effekter på motorik har konstaterats även hos vuxna.

Det inte rekommenderat att använda vatten med mycket mangan som tvättvatten, även om mangan inte absorberas enkelt genom frisk hud.

BWT Separtec erbjuder lösningar med vilka problemen med vattenkvaliteten kan åtgärdas. Med vår vattenbehandlingsapparatur får du bort flera skadliga ämnen, som mangan, fluorid och arsen från vattnet. 

Institutet för hälsa och välfärds aktuelltnotis gällande hälsorisken mangan i dricksvatten medför (endast på finska)

Vill du ha exakt information on kvaliteten på ditt vatten?

 

 

Du kan beställa ett omfattande vattenanalyspaket via oss. Tilaa vesianalyysipaketti täältäBeställ vattenanalyspaket här