Innovationer - BWT Best Water Technology 

Innovationer

Best Water Technology guppen grundades 1990 och är idag Europas ledande vattenteknikföretag. BWT har nått sin framträdande position tack vare en uppsjö av revolutionerande uppfinningar, produkter och processer , nya standarder för effektivitet och miljövänlighet inom vattenreningstekniken.

 

De viktigaste milstolparna i företagets historia är följande:

 

2013

BWT sätter nya standarder för rent dricksvatten med det världsberömda E1 partikelfilter. Den revolutionerande tekniken gör det möjligt att byta ut filtret på några sekunder.
Mg2+ teknik / silverfri - 100% silverfritt vatten berikat med Magnesium.
BWT bestmax BALANCE - en ny generation filter för det mest tillförlitliga skyddet mot korrosion. Levererar den bästa kaffekvaliteten. Rondomat Duo H - den första stora avhärdaren ihopbyggd med den nya oorganiska jonbytaren HionEx, som garanterar den högsta hygien- och säkerhetsstandarden.

                                      

2012 Triple D - klorgranulat mätsystem för kommersiella pooler som är mycket lätt att använda.
OsmoVision är ett nytt ultrarent vattenreningssystem som ger kontinuerligt hög hygien 

 

2011 BWT patenterade, innovativa Mg2+-teknik revolutionerar metoden för att filtrera dricksvatten. Resultatet är välsmakande mineraliserat dricksvatten.

 

2010 BWT lanserar världens första anti-arsenikfilterkanna, som använder en unik katjonbytesprocess 

 

2009 BWT lanserar ett nytt sortiment för hotell och restauranger. Användingsområde: kaffemaskiner, varuautomater, ugnar och ångugnar.
Ny avhärdningsteknologi med intelligent regenerering och exakt mineralisering: AQA life, AQA smart AQA solar.

 

2008 SANISAL är världens första salttabletter till avhärdare som samtidigt desinficerar filtret 

                                        

2007 BWT AQA Perla, det automatiska avhärdningsfiltret sätter nya standarder för hygien, komfort och miljövänlighet. Ny teknik för skydd mot kalkavlagringar - AQA perla och AQA total Energy

 

2006

Fumapem® S kolfiltermembran för stationära metanolbränsleceller.

Hydrokat sätter nya säkerhetsstandarder med katalytisk förbränning av väte och syre i elektrolys, elektrodialys och eletroavjonisering.

Reaxan dricksvattendesinfektion använder Reaxan-processen, utvecklad av BWT för förebyggande av legionellasjukdomar och eliminering av legionella i vattensystem. Denna process introducerar klordioxid i dricksvatten, som dödar Legionella och andra bakterier. Den kemiska processen tar också bort biofilm från rören.

SEPTRON ® BIOSAFE, kemikaliefri, förnybar demineralisering med integrerad ultrafiltrering

 

2005

PairOX, kemikaliefri desinfektion av luftfuktare.
AQA total Energy, alternativtkalk och korrosionsskydd.
BWT innovativa filterelement för filtrering av tungmetaller som arsenik, bly, järn, radium, tallium eller uran, samt för att avlägsna fluorid. MDA- (manganoxidaktivering) och BIOX-processer (biologisk avlägsnande av mangan som använder Manganocenes) som är en effektiv metod för att avlägsna mangan har utvecklats. Detta är särskilt användbart vid behandling av mineralvatten.

 

2004  Fumapen® membran lämpliga för högtemperaturs bränsleceller.
Coolzon desinfektionssystem minskar patogener i kylvattensystem.

 

2003

BWT utvecklar en metod för att eliminera legionella i dricksvatten.

B-Safe: ultrafiltrering hålfibermembran som används direkt i dricksvattnets utloppspunkt (i kranen). 
  

2002 Fumion® F perfluorerade polymerer lämpliga för lågtemperaturers bränsleceller.

 

2001 AQA totalt Plus filtersystem PN 18 för alternativa kalk- och korrosionsskydd

 

1999 Delströms O3-process, ta bort mangan från mineralvatten.