Forskning och utveckling - BWT Best Water Technology 

Forskning och utveckling

Miljövänliga och hållbara produkter
 

BWT erbjuder moderna system för vattenrening och tjänster inom områdena läkemedels vatten och processvatten, värmevatten, pannvatten, kylvatten och bad.

 

För att upprätthålla vårt tekniska försprång arbetar vårt forsknings och utvecklingsteam med att ständigt optimera processer och utveckla hållbara produkter. Att utveckla nya produkter som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbara, använder man den mest avancerade tekniken och de senaste framstegen inom processer och material.