BWT gruppen - BWT Best Water Technology 

BWT – Best Water Technology

Ledande inom vattenbehandling i Europa

 

Best Water Technology gruppen grundades år 1990 och är i dag Europas ledande inom vattenbehanlind. Samtliga 2700 anställda har samma mål. Vi vill erbjuda den bästa vattenreningen för bostäder, industriella och kommersiella samt större avancerade system för att ge maximal säkerhet, hygien och hälsa i daglig kontakt med vatten. Detta åstadkoms med hjälp av innovativa, ekonomiska och miljövänliga tekniker för bearbetning.

BWT erbjuder moderna system för vattenrening samt tjänster för dricksvatten, läkemedelsindustrin och processvatten, värmevatten , hetvatten och kylvatten, luftkonditionering och simbassäng. BWT:s medarbete inom forskning och utveckling har arbetat med moderna metoder, nya processer och material för att utveckla miljövänliga och ekonomiska produkter. En mycket viktig aspekt är energianvändningen av produkterna och även att minska CO2-utsläppen.

 

Åtskilliga leveranser och flera decennier efter grundandet år 1933 är BWT i Sverige (tidigare Vattenteknik AB) fortfarande ett av Sveriges ledande vattenreningsföretag.

Vi möter våra kunders enskilda behov genom en unik flexibilitet, vi kan leverera både kostnadseffektiva standardprodukter från egna fabriker i Europa och helt kundanpassade systemlösningar i turn-key åtaganden.

Vår satsning på kvalitet, ISO 9001:2008 certifiering, och vårt eftermarknadsåtagande, en 15 man stark serviceavdelning, och eget reservdelslager gör din investering i vattenrening till en ren trygghet under många år.Grundat:

1990           

                                                                                             

Ägarstruktur:                          

20,3 % Fritt flytande aktier
73,7 % WAB-Group
6,0 % Egna aktier

 

Totalt antal vanliga röstberättigade aktier:

                                                              

 

17,8 miljoner
Omsättning 2013:

€ 507,7 miljoner  

 

EBIT 2013:

€ 24,1 miljoner 

 

Antal anställda 2013:

2.643 

 

Kunder:

Enskilda hushåll, industriföretag, hotell och kommuner över hela världen

 

Produkter och processer:

Filtrering, filtermedia, bordsvattenfilter, vattenautomater, jonbytarsystem för demineralisering, avhärdning, avkarbonisering, membranteknik (mikro-, ultra-, nanofiltrering, omvänd osmos), högkapacitetsmembran för bränsleceller, renånggeneratorer, destillation, UV-system, ozongeneratorer, jonbytarmembran, elektrolys, elektrodialys, elektroavjonisering, klordioxidgeneratorer och doseringspumpar.